Avís legal

Benvinguts al lloc Web www.andorra3000.com, què és un domini ubicat a Internet amb titularitat d’Andorra 3000 – Mountain Guides.
En el moment en que s’entra al lloc Web d’Andorra 3000 - Mountain Guides, comporta l'acceptació de les condicions previstes en aquest Avís Legal, i també de la utilització del lloc Web, dels seus continguts i serveis de conformitat amb la legislació vigent.
Per aquest motiu us recomanem que llegiu atentament el contingut d'aquest Avís Legal si voleu accedir-hi i utilitzar la informació i els serveis que ofereix el lloc Web d’Andorra 3000 - Mountain Guides.

1 - OBJECTE

El present Avís legal, que conté les Condicions d'Ús i Polítiques de Privacitat, Venda i "Cookies", regula la utilització del lloc Web www.andorra3000.com (a partir d'ara, el "lloc Web") que Andorra 3000 - Mountain Guides (a partir d'ara "Andorra 3000"), "), posa a la disposició de les persones que accedeixin al seu lloc Web amb la finalitat de proporciona’ls-hi informació sobre productes i serveis, propis i/o de tercers col•laboradors, i facilita’ls-hi l’accés als mateixos, així com la contractació de serveis i bens per mitjà de la mateixa (tot això denominat conjuntament els "Serveis").
Jordi Sallés López, amb el número de passaport 16138, com a propietari i representant d’Andorra 3000, entitat inscrita al Registre de comerç i indústria del M.I. Govern d´Andorra, amb el número de comerç 925508 W i amb el N.R.T. F-151981-C i domicili en C/ Ciutat de Valls 11, planta baixa. AD500 Andorra la Vella. Principat d’Andorra.

2 - CONDICIONS D'ÚS

Com a usuari del lloc Web, cal que realitzi en tot moment un ús idoni del mateix i dels continguts o serveis que inclou, respectant la legalitat vigent i els drets de propietat d’Andorra 3000 i/o dels seus col•laboradors.
Està terminantment prohibit, i tot usuari o tercer es compromet, a no realitzar accions (inclosa la introducció o difusió de “virus informàtics”) que provoquin damnatges o alteracions als continguts del lloc Web, així com a no intervenir o promoure alteracions en el correu electrònic, reservant-se Andorra 3000, el dret d’apartar-lo de l’accés al nostre lloc Web en cas contrari.
De la mateixa forma, Andorra 3000 exclou qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota classe que es puguin deure a la presencia de virus o a la presencia de altres elements lesius en els continguts que puguin produir alteracions als sistemes informàtics així com en els documents o sistemes emmagatzemats en els mateixos.
El Client respondrà pels danys i perjudicis de tota naturalesa que Andorra 3000 pugui sofrir, com a conseqüència del incompliment de qualsevol de les obligacions anteriorment exposades així com qualsevol altres incloses en el present Avís legal i/o les imposades per la Llei en relació amb la utilització del lloc Web.

3 - CONTINGUTS

L’accés al lloc Web és lliure, excepte per aquells apartats pels que es sol•liciti una contrasenya d’accés, que serà cedida per Andorra 3000 a aquelles persones que lliurement ho decideixi.
L'usuari assumeix, coneix i accepta que la informació continguda en aquest lloc Web és merament informativa; els continguts del lloc Web poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats, tanmateix Andorra 3000 posarà tots els mitjans possibles per corregir-los o esmenar-los.
Els continguts, l'organització i els enllaços han estat seleccionats per Andorra 3000.
Andorra 3000 es reserva el dret a modificar, actualitzar, afegir o eliminar els continguts del lloc Web, i també limitar o privar l’accés, ja sigui temporalment o definitivament, sense notificació prèvia.

4 - DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Tots els continguts del lloc Web, tals com textos, gràfics, fotografies, logotips, icones, imatges, així com el disseny gràfic, codi font i software, són de la exclusiva propietat d’Andorra 3000 o de tercers que col•laborin amb el desenvolupament d’aquest contingut.
Queda estrictament prohibit la utilització de tots els elements objecte de propietat industrial o intel•lectual amb finalitats comercials així com la seva distribució, modificació, alteració o compilació.
Aquells Clients que enviïn al lloc Web observacions, opinions o comentaris per mitjà del servei de correu electrònic o per qualsevol altre medi, en els casos en que per la naturalesa dels Serveis allò sigui possible, s’entén que autoritzen a Andorra 3000 per la reproducció, distribució, comunicació pública, transformació, i l’exercici de qualsevol altre dret d’explotació, de tals observacions, opinions o comentaris, per tot el temps de protecció del dret d’autor que estigui previst legalment i sense limitació territorial. Així mateix, s’entén que aquesta autorització es fa a títol gratuït.
Les reclamacions que els Clients volguessin realitzar en relació amb possibles incompliments dels drets de propietat intel•lectual o industrial sobre qualsevol dels Serveis d’aquest lloc Web, hauran de dirigir-se a la següent direcció de correu electrònic: info@andorra3000.com

5 - EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

Andorra 3000 reserva el dret a interrompre l’accés al lloc Web, així com la prestació de qualsevol o de tots els Serveis informàtics que es prestin a través del mateix en qualsevol moment i sense previ avís, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de control, de manteniment, per errors de subministrament elèctric o per qualsevol altra causa justificada.
En conseqüència, Andorra 3000 no garanteix la fiabilitat, la disponibilitat ni la continuïtat del seu lloc Web ni dels Serveis informàtics, per lo que la utilització dels mateixos per part del Client es portaran a terme per el seu propi compte i risc, sense que, en ningun moment, es puguin exigir responsabilitats a Andorra 3000 en aquest sentit.
Andorra 3000 no es farà responsable en el cas que puguin existir interrupcions dels Serveis, demores, errors, mal funcionament del mateix i, en general, els inconvenients que tinguin el seu origen en causes que escapen al control d’Andorra 3000, i/o degut a una actuació dolosa o culposa del Client i/o tingui en el seu origen causes de casos fortuïts o de força major.
Andorra 3000 descarta qualsevol responsabilitat per els danys i perjudicis de tota naturalesa que vinguin donats a la falta de veracitat, exactitud, molt completa i/o actualitat dels Serveis transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició o rebuts, obtinguts o als que s’hagi accedit a través del lloc Web, així com per els Serveis prestats o proposats per terceres persones o entitats.
Andorra 3000 provarà, en la mesura de les possibilitats, actualitzar i rectificar tota informació que estigui en el lloc Web que no compleixi les mínimes garanties de veracitat. No obstant, quedarà exonerada de responsabilitat tot i la no actualització o rectificació així com per els continguts i informacions introduïts en el mateix.
Es per això que, Andorra 3000 no te la obligació de controlar els continguts transmesos, difosos o posats a disposició de tercers per els Clients o Col•laboradors, menys els suposats que així ho exigeixi la legislació vigent o quan sigui sol•licitat per una Autoritat Judicial o Administrativa competent.
Andorra 3000 no es fa responsable de la utilització que el Client realitzi dels Serveis del lloc Web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del mateix, infringint els drets de propietat intel•lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.
Així mateix, Andorra 3000 no garanteix que un document disponible en línia reprodueixi exactament un text adoptat oficialment. La informació facilitada a través d'aquest lloc Web no substitueix la publicitat legal de les lleis i d'altres textos que hagin de ser publicats al BOPA o als butlletins oficials que corresponguin, l'edició impresa dels quals és l'únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut.

6 - ENLLAÇOS A ALTRES LLOCS WEB

Andorra 3000 no garanteix ni assumeix ningun tipus de responsabilitat per els danys i perjudicis soferts per l’accés als Serveis de tercers a través de connexions, vincles o enllaços dels llocs enllaçats ni sobre la exactitud o fiabilitat dels mateixos. La funció dels enllaços que apareixen al lloc Web d'Andorra 3000 són exclusivament per a informar al Client sobre la existència d’altres fonts d’informació a Internet, on podrà ampliar els Serveis oferts per el lloc Web.
Andorra 3000 no serà, en ninguna circumstància, responsable del resultat obtingut a través de dits enllaços o de les conseqüències que es deriven del accés dels Clients als mateixos. Aquests Serveis de tercers són proporcionats per aquests, per lo que Andorra 3000 no pot controlar i no controla la licitud dels Serveis ni la seva qualitat. En conseqüència, el Client ha d’extremar la prudència en la valoració i utilització de la informació i serveis existents en els continguts de tercers.

7 - POLÍTICA DE PRIVACITAT

Tractament i recollida de les dades personals

En aquest lloc Web no es recull cap dada personal sense la vostra autorització, ni es cedeixen a tercers. Les dades que sol•licitem als usuaris són les estrictament necessàries i imprescindibles per poder proporciona’ls-hi una resposta o una prestació de servei efectiva.
En aquest cas, i en la conformitat amb la Llei 15/2003, del 18 de desembre, qualificada de protecció de dades personals, s’informa la persona interessada, que les seves dades personals passaran a formar part del fitxer CLIENTS, gestionat per Andorra 3000, la finalitat del qual és la GESTIÓ DELS CLIENTS (ja sigui: administrativa, de facturació, gestió comptable, gestió fiscal, estadístiques, fidelització, resposta de consultes tant al client com a la web i l’enviament d’informació de notícies i/o convocatòries). Els destinataris d’aquesta informació són els mitjans financers, col•laboradors prestadors dels serveis i assegurances, o similars.
Tant mateix, aquest fitxer està degudament inscrit al Registre de l’agència de Protecció de Dades d´Andorra (APDA).
En qualsevol moment els usuaris tenen dret a obtenir la confirmació de l'existència dels tractaments de les seves dades personals, el seu contingut, l'origen i també l'exercici de qualsevol dels drets d'accés, oposició, rectificació o supressió, segons els articles 15, 22, 23, 24 de la Llei 15/2003 qualificada de protecció de dades personals, del 18 de desembre.
Aquests drets es poden exercir davant d’en Josep Sallés Planas, com a propietari i representant d’Andorra 3000, a la següent adreça física:
Camí Ral, 19. Residencial Prat Condal, Edifici Comapedrosa, 1er pis, 2ª porta – Santa Coloma. AD500 Andorra la Vella. Principat d'Andorra.
o utilitzant l’adreça electrònica:
gestio.client@andorra3000.com
És obligació de l’usuari mantenir actualitzades les seves dades de forma que corresponguin a la realitat en cada moment.

Enllaços

Aquesta política de privadesa és aplicable únicament i exclusivament a les dades recollides en aquest lloc Web www.andorra3000.com, i no a les dades recollides en altres llocs web que eventualment es poden consultar a través dels enllaços, ni als enllaços d'altres llocs Web amb www.andorra3000.com.

Recollida automàtica d´altres informacions (“cookies”)

L’accés al lloc Web implica la utilització de “cookies”. D’altra banda, la pàgina pot funcionar sense utilitzar-les, però limitaria l’accés a algunes de les funcionalitats i informacions del lloc Web.
En cap cas s'utilitzen “cookies” per a l'adquisició de dades personals identificatives de l'usuari. L'ús de “cookies” es reserva exclusivament per facilitar a l'usuari l'accessibilitat al lloc Web i per a estadístiques.

8 - CONDICIONS GENERALS DE VENDA

Modalitats de reserva i preu

El client té la possibilitat de realitzar totes les seves reserves des del lloc Web: www.andorra3000.com (a partir d’ara Andorra 3000).
Mitjançant l’acceptació d’aquestes Condicions Generals de Venda, el client es declara amb plena capacitat per utilitzar targetes de crèdit i que les mateixes tenen fons suficients per a cobrir tot el import que resulti de la compra d’activitats a través d'Andorra 3000.
Al confirmar la reserva d’activitat i realitzar el pagament, mitjançant la modalitat escollida d’entre les proposades per aquest lloc Web, el client declara acceptar plenament i sense reserves la totalitat de les presents Condicions Generals de Venda.
Les dades registrades per Andorra 3000 constitueixen la prova de les transaccions fetes entre Andorra 3000 i el client que ha accedit als seus serveis a través d’aquest lloc Web. Andorra 3000 confirmarà la reserva a través de l’enviament d’un correu electrònic.
En els preus de les activitats estan inclosos els impostos indirectes (IGI).
Andorra 3000 es reserva el dret a modificar els preus en qualsevol moment, però les activitats es facturaran sobre la base de les tarifes en vigor en el moment del registre de les reserves (tenint en compte la disponibilitat que hi hagi de l’activitat), excepte error tipogràfic manifest.
Andorra 3000 es reserva el dret a rebutjar una reserva de qualsevol client amb el que tingui un litigi.

Disponibilitat

Andorra 3000 farà tot el possible per complaure a tots els seus clients en la demanda de les activitats.
En cas que no hi hagi disponibilitat de l’activitat després d’haver realitzat la reserva, el client serà informat per correu electrònic de la impossibilitat de prestació.
Com a conseqüència de l’anul•lació, es reintegrarà la totalitat del pagament realitzat, al client. La rapidesa del reintegrament al compte bancari del client depèn del tipus de pagament escollit, del tipus de targeta bancària i de les condiciones de cada entitat bancària.

Seguretat

Per la seguretat del client, Andorra 3000 confia les operacions de pagament a passarel•les online certificades i de prestigi reconegut, que compleixen amb les degudes garanties de seguretat per a l’execució de les transaccions.
Les dades bancàries introduïdes són encriptades i transmeses de forma segura als servidors de les entitats gestores de pagament. Els pagaments operen sota la responsabilitat exclusiva del titular del sistema de pagament, Andorra 3000 no pot ser considerat responsable de les eventuals avaries o disfuncions d’aquests sistemes.
Només l’entitat financera te accés a les dades bancàries vinculades a aquests mitjans de pagament, de manera que Andorra 3000 no coneix ni registra aquestes dades durant la operació de pagament.

Anul•lacions

Tots els serveis reservats poden ser anul•lats sempre que es compleixi el termini que es mostra a continuació, amb referència a l’hora prevista per a l’inici de la prestació del servei en qüestió:

  1. Activitats del Programa Sensacions: 72 hores d’antelació.
  2. Activitats guiades amb sol•licitud prèvia i confirmació expressa: 7 dies d’antelació.
  3. Activitats basades en programes específics per a col•lectius: El que es reflexa a la oferta adjunta a la confirmació del servei i que s’estableix, excepte indicació en contra, en 15 dies d’antelació.
  4. Assegurança d’Assistència diària: 48 hores d’antelació.

Prèviament, el client haurà d’indicar la intenció d’anul•lar el/els servei/s reservats mitjançant l’enviament d’un correu electrònic a reserves@andorra3000.com. En aquest escrit, el client farà constar de forma clara:

  1. El número de referència de la reserva d’activitat, reflectit al correu "Confirmació de la reserva" rebut de Andorra 3000 o en la factura emesa per aquesta.
  2. La data i hora de l’activitat.

Andorra 3000 respondrà per mitjà d’un correu electrònic, especificant les instruccions precises per a l’anul•lació de l’activitat.
Els serveis reservats en què l’anul•lació compleixi amb el establert en el primer paràgraf d’aquesta secció (Anul•lacions) i sigui sol•licitada amb una antelació de 7 dies o més, seran reemborsats utilitzant, per això, el mateix mitjà de pagament que s’ha utilitzat per a la seva contractació.
El reemborsament al compte del client, com a conseqüència d’aquesta anul•lació, s’efectuarà en el termini de 7 dies a partir de la recepció del correu electrònic enviat a reserves@andorra3000.com.
Les despeses d’anulació del pagament, si n’hi ha, aniran a càrrec del client.
L’anul•lació dels serveis reservats amb un termini inferior a 7 dies per al començament dels mateixos i sempre i quan no excedeixin el que estableix el paràgraf primer d’aquesta secció (Anul•lacions), comporta la emissió d’un Val d'Activitat per import igual al que ha pagat el client i que li dona el dret a reservar una activitat igual o similar en import a la anul•lada, amb una validesa d’un any natural.
Les anul•lacions que es comuniquin amb un termini inferior al que es reflexa al primer paràgraf d’aquesta secció (Anul•lacions), no donen lloc a devolucions del preu ni a cap altra compensació.
En el moment de fer efectiva l’anul•lació, el client rebrà un correu de confirmació.

Responsabilitat, litigis i legislació aplicable

Andorra 3000 no es pot considerar com a responsable de l’incompliment del contracte celebrat en cas d’impossibilitat de realitzar l’activitat per circumstàncies de força major. Dites circumstàncies inclouen, a títol enunciatiu però no limitatiu: catàstrofes naturals o de condicions meteorològiques no controlables, epidèmies o altres perills de salut pública declarats oficialment, guerres, revolucions, actes terroristes, vaga total o parcial, en particular, dels mitjans de transport i/o comunicacions, incendis i qualsevol tipus de situació perillosa o que posi en risc extrem la salut o seguretat dels participants en l’activitat.
En cas de litigi, el client s’adreçarà a Andorra 3000 per intentar buscar una solució amistosa.
Per qualsevol reclamació o litigi derivat de la interpretació, aplicació o execució d’aquestes condicions generals de venda, el client es sotmet expressament a la llei civil del Principat d’Andorra i la jurisdicció dels seus tribunals, amb renuncia expressa a qualsevol altra llei o jurisdicció.

Modificació de les condicions generals de venda

Andorra 3000 es reserva el dret a modificar les condicions generals de venda sense previ avís, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que presta com la forma en la que aquests apareixen presentats o localitzats als seus servidors.
Aquests canvis son efectius des del moment de la publicació, per a tots els serveis contractats amb posterioritat. El client accepta les condicions vigents en el moment en que faci efectiva una compra a través de la pàgina Andorra 3000.
Els clients registrats a Andorra 3000 que no estiguin conformes amb les modificacions de les condicions generals, han de notificar-ho per escrit i, a partir de la data en la qual la nova versió entri en vigor, han de deixar d’utilitzar els serveis d'Andorra 3000.

9 - LEGISLACIÓ I JURISDICCIÓ

L´aplicació i la interpretació del contingut d’aquest Avís legal es regeixen per la legislació vigent del Principat d´Andorra. En cas que pugui sorgir discrepància en la interpretació o execució d'aquest Avís legal, les parts, amb renúncia expressa del seu propi fur, si el tenen, se sotmeten a la jurisdicció i competència dels jutjats i tribunals del Principat d´Andorra.