Jornades FORMATIVES

Escola Andorra 3000

Les activitats en el medi natural en general i a la muntanya en particular, comporten un risc intrínsec degut al medi canviant i accidentat, que hem de gestionar de forma adequada per poder garantir, en la mesura del possible, la nostra integritat física.

A Andorra 3000 considerem que una preparació adequada en els tres àmbit...

Escola Andorra 3000

Les activitats en el medi natural en general i a la muntanya en particular, comporten un risc intrínsec degut al medi canviant i accidentat, que hem de gestionar de forma adequada per poder garantir, en la mesura del possible, la nostra integritat física.

A Andorra 3000 considerem que una preparació adequada en els tres àmbits: físic, tècnic i psicològic, es essencial per minimitzar aquests riscos potencials inherents en qualsevol de les activitats que realitzem a la muntanya.

Així mateix, un major coneixement de les diferents matèries que intervenen en els diferents esports de muntanya, com poden ser: la orientació, la meteorologia, la nivologia, les tècniques de progressió en diferents terrenys, els primers auxilis, la psicologia de muntanya, la nutrició o el entrenament i la higiene esportiva, entre altres, augmenta significativament, no només la seguretat, sinó també l'aprofitament, el gaudir i la consecució de l'èxit dins dels nostres projectes d'activitats a l'aire lliure.

Per això, periòdicament, proposem aquestes jornades FORMATIVES en les que instruïm als nostres alumnes per què obtinguin les capacitats necessàries, per què se'n puguin sortir de forma autònoma en cadascuna de les disciplines del muntanyisme i altres relacionades amb el medi ambient.

La metodologia utilitzada, en general, es la impartició de classes pràctiques amb el suport teòric indispensable. Creiem que una posada en pràctica de les tècniques sobre el terreny, facilita la assimilació de l'aprenentatge i permet la correcció de la tècnica "sobre la marxa", a sobre, de poder comptar amb la demostració en positiu i negatiu que porta a terme l'instructor/professor.

Aquestes activitats han estat pensades per assolir una quantitat mínima de persones, per això, és necessari RESERVAR l'activitat, efectuant el pagament 5 DIES abans de la data marcada, COM A MÍNIM. (depenent de l'activitat, es necessitarà més temps d'antelació per realitzar la reserva).

En cas de no arribar al número mínim de persones, es retornarà el 100% de l'import pagat.

Més

Jornades FORMATIVES No hi ha activitats en aquesta categoria.